Annons

planetsystem

Fråga: De flesta stjärnor på himlen är svåra att se från jorden. Hur kan man veta om det för en viss stjärna beror på att den lyser starkt men ligger mycket långt bort?
Kometen Temple 1 träffades i somras av en projektil från rymdsonden Deep Impact. Följden blev att en del av kometens materia slungades ut i rymden.
Efter sju års färd dök rymdsonden Cassini i somras ner mot Saturnus och in bland planetens ringar.
I Skyttens stjärnbild och 17 000 ljusår bort ligger en planet som har givit sig till känna genom en så kallad kosmisk mikrolins.
Den nyfunna himlakroppen är nästan lika stor som Pluto. Den går i en kraftigt elliptisk bana runt solen, där ett varv tar 10 500 år.
På hösten 1977 skickades syskonfarkosterna Voyager 1 och Voyager 2 ut i planetsystemet för att undersöka jätteplaneterna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.