Annons

psykologi

Hon var sex år när hon stötte ihop med den udda kvinnan som alla barnen i kvarteret var rädda för. I vanliga fall undvek hon henne, men den här gången hade hon bråttom och såg sig inte för. Mötet var överraskande och skrämmande. Men det är inte det som etsat sig fast i minnet hos Marie Åsberg. Det var det den lilla tänkte: ”Det här är en obehaglig sak som hänt mig, nu kommer jag komma ihåg det hela livet, fast jag inte minns de trevliga sakerna.” – Visst är det intressant att jag redan då funderade på hur minnet och hjärnan fungerar. Och det är den där nyfikenheten och intresset för hur vi...
Att föreställa dig uppgiften och spela upp den som en scen, kan öka chanserna att komma ihåg det du ska göra. Det visar brittiska psykologiforskare som studerat det prospektiva minnet – som gör att vi minns framtida händelser – hos 96 personer i åldrarna 18–87 år, före och efter att de fått spela upp ett scenario där de utförde uppgiften de skulle komma ihåg. I alla åldrar hjälpte detta det prospektiva minnet, men förbättringen var tydligast hos äldre med lindrig kognitiv störning, MCI, ett förstadium till alzheimers. Källa: Neuropsychology
Hypertymesi är en sammansättning av grekiskans ὑπέρ, ’över’ och θύµησις, ’erinring’, och innebär just att man minns extremt mycket. På engelska förkortas syndromet HSAM, highly superior autobiographical memory . I det brittiska vetenskapsjounalisten Helen Thomson nya bok Mannen som vaknade upp död (Fri tanke) möter hon personer som lider av ovanliga hjärnrelaterade åkommor, bland annat just hypertymesi.
Lina Liman tar emot med ett fast handslag och visar mig in på kontoret som hon delar med åtta andra egna företagare i centrala Linköping. Härifrån jobbar hon med uppdrag som föreläsare, redigerare och översättare. Vi slår oss ner i köket för intervjun. Det är svårt att förstå att personen mitt emot tillbringat sju år på en psykiatrisk slutenvårdsenhet. – I dag mår jag ganska bra, men allt är relativt. Jag är en känslig person med ångest och svackor, men de blir inte så djupa och destruktiva som förut, säger Lina Liman. Innan hon fick ett namn på sina besvär hann Lina Liman träffa närmare 100...
I litteraturen används ofta begreppet sköra barn för de barn som har svårt att hantera och reglera intryck från den egna kroppen och från omvärlden. Barnen beskrivs inte sällan som temperamentsmässigt känsliga. Andra barn är sköra av medicinska skäl – de kan vara för tidigt födda, ha kroniska sjukdomar eller medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar. Ett bra föräldraskap innebär att pålitligt och över tid uppfatta variationer i sitt barns beteende, sätta sig in i barnets perspektiv och tolka hur barnets behov på kort och på lång sikt bäst kan tillfredsställas. Olika föräldrar har olika...
När man bestämt sig för att följa ett beslut så har det föregåtts av en beslutsprocess. Den kan vara oerhört snabb eller långsam. Denna mentala process är delvis medveten och ibland – till exempel för många emotionella processer – helt omedveten. Först i processen utses vanligen ett preliminärt alternativ. Fakta och/eller värderingar till förmån för det alternativet tenderar då att överdrivas och ofta ökas den överdriften under processen fram till beslutet. Det beror bland annat – men inte uteslutande – på att det slutliga beslutet ska stå sig mot eventuella hot mot genomförandet, som nya...