Annons

psykologi

Unga hbtq-personer riskerar högre grad av ohälsa jämfört med heterosexuella och cispersoner, det vill säga personer vars könsidentitet stämmer överens med det kön man tilldelats vid födseln. Det framkommer i en rapport från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) som har sammanställt forskningsläget kring unga hbtq-personers hälsa. Mest framträdande är risken att hbtq-ungdomar drabbas av depression, ångest och självmordsbeteende, men även nedsatt funktionsförmåga i form av huvudvärk, sömnstörningar och magproblem. – Detta är ett snabbt växande forskningsområde. Men många...
Genom att mixtra med en vanlig termometer går det att höja prestationsförmågan hos elitcyklister. Det framgår av en studie där cyklister skulle trampa på motionscyklar i en värmekammare, och där temperaturen visades på en riggad termometer. När cyklisterna trodde att det var fem grader svalare än det verkligen var, 26 grader Celsius i stället för 31, höjdes deras prestationsförmåga med i genomsnitt 4 procent jämfört med när termometern visade rätt temperatur. I andra försök har forskare skrämt försökspersoner med höga knallar, vilket frigjort oanade krafter trots att personerna först sade sig...
Svar: Även om det forskas en hel del kring mobiltelefoner och hur de används är nog det mest rättvisande svaret att vi än så länge inte vet hur det förhåller sig. Vi är inte säkra på att det går att prata om ett mobiltelefonberoende, i den bemärkelsen att mobiltelefonanvändaren skulle lida av ett beroendetillstånd, vilket ju faktiskt är en sjukdom. Till viss del kan det nog antas att mobiltelefonanvändande delar en del av de belöningsmekanismer som är inblandade vid ett alkohol- eller drogberoende, med kickartad och snabb tillfredsställelse. En stor skillnad är dock att alkohol och andra...
Under perioden 1850–1920 lämnade omkring en fjärdedel av skandinaverna sina länder för USA. Och de som reste hade sannolikt mer individualistiska värderingar än de som stannade kvar. Det framgår av Anne-Sofie Beck Knudsens forskning om förnamn och migration. Hon är forskare i ekonomisk historia vid Lunds universitet och har jämfört data över namn på de som bodde i Skandinavien under utvandringen med namnen på Amerikabåtarnas passagerarlistor. I analysen framkom att personer med ovanliga förnamn var överrepresenterade bland Atlantfärjornas passagerare vid denna tid. Anne Sofie Beck Knudsen har...
Pollyanna, ett begrepp med ursprung i romanen med samma namn från 1913 av den amerikanska författaren Eleanor Porter, har använts för att beskriva personer med en ihärdig optimism. Romankaraktären Pollyanna är en föräldralös flicka som alltid ser livet från den ljusa sidan. Forskning har visat att personer som redan som barn visar en extrem optimism oftare växer upp till vuxna som röker mer, dricker mer alkohol, har farligare hobbyer och är sämre rustade inför livs­kriser. Även romanfiguren Pollyanna känner av prövningar i sin optimism när hon råkar ut för en olycka. Generellt kan människor i...
Psykisk ohälsa omfattar allt från svår psykisk sjukdom till lättare stressreaktioner. WHO sammanställer i samarbete med amerikanska Institute of Health Metrics Evaluation uppgifter om hälsoproblem i olika länder. Enligt deras statistik är diagnosen depression den mest framträdande formen av allvarlig psykisk ohälsa. I Sverige drabbas omkring 5 procent av befolkningen varje år av depression. WHO:s sammanställning tyder på att andelen var lika stor år 1990 som år 2016; det har således varken skett någon försämring eller förbättring. Avsevärt fler har betydande psykiska problem utan att uppfylla...