Annons

psykologi

Pollyanna, ett begrepp med ursprung i romanen med samma namn från 1913 av den amerikanska författaren Eleanor Porter, har använts för att beskriva personer med en ihärdig optimism. Romankaraktären Pollyanna är en föräldralös flicka som alltid ser livet från den ljusa sidan. Forskning har visat att personer som redan som barn visar en extrem optimism oftare växer upp till vuxna som röker mer, dricker mer alkohol, har farligare hobbyer och är sämre rustade inför livs­kriser. Även romanfiguren Pollyanna känner av prövningar i sin optimism när hon råkar ut för en olycka. Generellt kan människor i...
Psykisk ohälsa omfattar allt från svår psykisk sjukdom till lättare stressreaktioner. WHO sammanställer i samarbete med amerikanska Institute of Health Metrics Evaluation uppgifter om hälsoproblem i olika länder. Enligt deras statistik är diagnosen depression den mest framträdande formen av allvarlig psykisk ohälsa. I Sverige drabbas omkring 5 procent av befolkningen varje år av depression. WHO:s sammanställning tyder på att andelen var lika stor år 1990 som år 2016; det har således varken skett någon försämring eller förbättring. Avsevärt fler har betydande psykiska problem utan att uppfylla...
Jag var fylld av förväntan blandad med en viss oro när jag för första gången skulle kliva ner i en tank fylld med kroppstempererat saltvatten. Som psykologistudent på Karlstads universitet blev jag erbjuden att prova floating, en behandling som går ut på att minimera alla intryck från omvärlden. Det var mitt under en hektisk tentaperiod, så jag såg fram mot en stunds skön avslappning. Samtidigt hade jag metodens mörka historia i bakhuvudet – berättelser om hur forskare under det kalla kriget experimenterade med sensory deprivation (sinnesminimering) för att bryta ner människor psykiskt med...
Först ett litet förbehåll: Även din upplevelse är subjektiv och vi kan inte vara säkra på att det fenomen du beskriver finns förrän det undersökts objektivt. Men nu antar vi att din iakttagelse stämmer. Det finns ingen specifik forskning kring just bullermätningsfrågan som jag känner till, men det är tänkbart att fenomenet skulle kunna förklaras genom mer generella psykologiska mekanismer. Två sådana potentiella förklaringar är observatörseffekter samt den mer välkända placeboeffekten . Dessa mekanismer orsakar en påverkan av en yttre agent (din mätning) på upplevelsen av en viss situation...
F ör några år sedan skapade ett forskarlag vid bland annat Åbo universitet en karta över var i kroppen vi känner grundaffekter som ilska, rädsla, glädje, sorg och skam. Nu har de utökat galleriet till 100 olika upplevelser, från kroppsliga upplevelsen som hunger till emotioner som glädje och sorg, och vidare till upplevelser som känslan av att återkalla något ur minnet. Drygt 1 000 personer deltog i studien, som genomfördes genom ett webbformulär, där deltagaren sorterade känslor på olika sätt, bland annat efter hur psykisk eller fysisk känslan är, liksom var och hur starkt den upplevdes i...
Det finns ett samband mellan genetisk profil och resultatet av kbt-behandling vid depression. Det visar en ny studie från Karolinska institutet. Tidigare forskning har visat att depression är ärftligt till ungefär 40 procent. Lägg därtill att kbt bara har effekt i ungefär hälften av alla behandlingar. Därför har KI-forskarna studerat hur förändring av depressionssymtom under kbt-behandling hänger samman med genetisk variation. I studien deltog gjorde 894 patienter diagnostiserade med depression och som fått kbt-behandling på internet. De blev alla DNA-testade och undersöktes bland annat för...