Annons

psykologi

När det gäller mediciner finns massor av information om biverkningar. Det är bara att ta en titt på den lilla lappen som enligt Läkemedelsverkets krav ligger inknölad i alla läkemedelsförpackningar. Alvedon är en vanlig huvudvärkstablett. Texten på den så kallade bipacksedeln består till mer än hälften av varningar för biverkningar, risker vid överdosering och andra komplikationer. För malariamedlet Lariam – känt för komplicerade biverkningar – är motsvarande andel hela tre fjärdedelar. Ett särskilt avsnitt förklarar att medicinen kan vara farlig för patienter med nedsatt leverfunktion eller...
Det är en intressant fråga du ställer. Först en distinktion: Vi ska hålla isär depressiva besvär (nedstämdhet) och depression i klinisk mening (ett allvarligt sjukdomstillstånd). Den första gången en person drabbas av allvarlig depression är det ofta en livshändelse som ligger bakom, samt hur den händelsen tolkas och hanteras. Hur vi tänker spelar således ofta en roll. Men att framkalla en depression, och då särskilt av en mer allvarlig sort, enbart genom att tänka negativt är sannolikt svårt. Det är en annan sak om man tidigare i livet varit med om svåra händelser som man senare börjar tänka...
Jag och mina expertkollegor noterar i likhet med dig att spelare på alla nivåer tenderar att oftare slå kort. Tendensen är dock tydligare på lägre nivåer. Här är två möjliga förklaringar: 1 | Vi planerar oftast golfslaget utifrån ett optimalt scenario, till exempelvis att du har 140 meter kvar till flaggan och väljer en klubba som du optimalt slår 140 meter med. I regel slår vi dock inte ”optimala” slag på golfbanan och sämre bollträff resulterar allt som oftast i kortare slag. Detta gäller även för kortare avstånd, vilka i sig oftast är svårare att slå optimalt, eftersom de ställer högre...
1 | Vilken var den viktigaste paus du tog under dina år som chefredaktör på Forskning & Framsteg? – En av mina absolut bästa pauser i mitt yrkesliv över huvud taget var när jag arbetade som redaktör på F&F i början av 2000-talet och fick förmånen att i ett utbytesprogram vara visiting editor på amerikanska MIT:s tidskrift Technology review i ett knappt halvår. Detta korta sabbatsår var utvecklande för alla – den amerikanska tidskriften, mig själv som journalist och redaktör och för F&F. När jag kom tillbaka startade jag nya projekt, som till exempel Sveriges första tidskriftsblogg...
– Vårt huvudresultat är att de som trodde sig vara bäst på att söka och granska information på nätet ofta var sämst på det i verkligheten, säger Thomas Nygren. Han är forskare i didaktik vid Uppsala universitet, och huvudförfattare till en ny studie som har publicerats i Nordicom Review . Tillsammans med sin kollega Mona Guath har han studerat nästan 500 gymnasieungdomar på olika skolor och gymnasieprogram från olika delar av Sverige. Ungdomarna har fått skatta sin förmåga att genomskåda falska nyheter. Därefter har forskarna testat deras förmåga till källkritik. – Det vi har undersökt är i...
När vi läser siffror och bokstäver bearbetas först bildinformationen i samma del av hjärnans synbark. Den här delen av synbarken känner bland annat igen streck med olika lutningar, samt kombinationer av streck. Det är alltså för att siffrorna och bokstäverna har likadana beståndsdelar som de här synintrycken tolkas i samma del av hjärnan. Hjärnan är dock bra på att förutsäga vad som kommer sedan. Om den undermedvetet gissat att det är en siffra snarare än en bokstav som bör komma härnäst, så kommer hjärnans signaler att skilja sig lite åt även på det här tidiga stadiet. Lite senare i...