Annons

psykologi

När man bestämt sig för att följa ett beslut så har det föregåtts av en beslutsprocess. Den kan vara oerhört snabb eller långsam. Denna mentala process är delvis medveten och ibland – till exempel för många emotionella processer – helt omedveten. Först i processen utses vanligen ett preliminärt alternativ. Fakta och/eller värderingar till förmån för det alternativet tenderar då att överdrivas och ofta ökas den överdriften under processen fram till beslutet. Det beror bland annat – men inte uteslutande – på att det slutliga beslutet ska stå sig mot eventuella hot mot genomförandet, som nya...
I litteraturen används ofta begreppet sköra barn för de barn som har svårt att hantera och reglera intryck från den egna kroppen och från omvärlden. Barnen beskrivs inte sällan som temperamentsmässigt känsliga. Andra barn är sköra av medicinska skäl – de kan vara för tidigt födda, ha kroniska sjukdomar eller medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar. Ett bra föräldraskap innebär att pålitligt och över tid uppfatta variationer i sitt barns beteende, sätta sig in i barnets perspektiv och tolka hur barnets behov på kort och på lång sikt bäst kan tillfredsställas. Olika föräldrar har olika...
Vad som är vackert – begreppet ”skönhet” – har av bland annat filosofer ofta tillskrivits formella egenskaper som balans och proportioner, hantverksskicklighet, graden av bildrealism, den moraliska, religiösa eller kunskapsförmedlande innebörden – med mera. Sedan åtminstone mitten av 1960-talet har även systematiska psykologiska undersökningar av vårt ”estetiska sinne” genomförts, av bland andra den banbrytande kanadensiske psykologen Daniel E. Berlyne (1924–1976). En av hans utgångspunkter var att skönhetsupplevelser är ett samspel mellan mentala processer hos betraktaren och egenskaper hos...
I 2018 års upplaga av World happiness report ligger de nordiska länderna i topp vad gäller lycka. Det finns många tänkbara orsaker till detta – ekonomi, trygghet, välfärd och så vidare. Men enligt ny forskning bidrar även det relativt jämställda familjelivet till lyckan i Norden. Det framgår av en artikel som nyligen har publicerats i tidskriften Societies . – Strävan efter ökad jämställdhet påverkar helt klart vår lycka och vårt välbefinnande, säger Mikael Nordenmark, som är sociolog och professor i rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund och författare till artikeln. –...
Erika Lilja-Englund tar uppgiften på allvar. Hon sitter lutad över en läsplatta och ritar kryss med pekfingret på olika skalor för att ange sin inställning till politiska påståenden om miljö, vård och utbildning. Skalorna går från noll till hundra, där noll motsvarar ”helt emot” och hundra ”helt för”. Vi befinner oss i ett rum med väggar av glas på bottenvåningen i humanisthuset vid Lunds universitet. Kognitionsforskaren Thomas Strandberg gillar den så kallade ”hajtanken” på grund av närheten till ett kafé med fikande studenter, som gärna deltar i experiment mot betalning i form av en...
Människor som just svalt några klunkar vatten blandat med citronsyra är villiga att ta en större risk än andra i ett spel om pengar. Det framgår av en studie där försökspersonerna började med att dricka antingen rent vatten, eller vatten smaksatt med någon av de fem grundsmakerna: surt, sött, umami, salt eller bittert. Därefter fick de pumpa upp en ballong på en skärm genom att klicka på en datormus. Ingen visste på förhand när ballongen skulle spricka. Varje pumptag gav poäng som kunde växlas in mot pengar – såvida inte ballongen exploderade. Då förlorade de allt. De som druckit den sura...