Annons

RJ

I Sverige finns få varor som är lika symbolmättade och engagerande som mjölk.
Finns perfekta cirklar? Hur du svarar på den frågan säger allt om ditt förhållande till matematiken.
Ibland kan man höra svenskar mer eller mindre skämtsamt beklaga den svensk-norska unionens upplösning: "Tänk vilket skidlandslag vi skulle ha!" Eller mer krasst: "Vilka oljeinkomster!" Nog kan det finnas skäl att beklaga skilsmässan 1905, men även i en bevarad union skulle Sverige oftast få stryk av konkurrenter i norska landslagsdräkter. Inte heller skulle oljetillgångarna vara mer svenska än i dag. Den svenska bilden av unionstiden är färgad av den norska sidans tal om unionens förtryck och massiva svenska överhöghet kring 1905. En skildring av unionen bör därför inledas med några ord om...
Sedan 1945 har 1 400 000 personer flyttat från Sverige. Av dessa var 500 000 svenska medborgare.
Tidevarv komma, tidevarv försvinna. Släkten följa släktens gång".