Annons

RJ

Den traditionella gränsen mellan bronsålder och järnålder i Grekland sätts vanligtvis till omkring 1000 f.Kr., medan järnålderns början i Sverige dateras till omkring 500 f.Kr.
Kunskap är makt. Det sade den brittiske filosofen Francis Bacon för över fyra hundra år sedan.
Under första halvan av förra seklet ansågs sömn vara ett relativt ointressant tillstånd. I linje med detta var sömnlöshet en oglamorös sjukdom som man inte gärna öppet erkände.
Cricks och Watsons artikel, som bara var en sida lång, publicerades den 25 april 1953 i en av världens främsta vetenskapliga tidskrifter, Nature, och gav utgångspunkten för den intensiva utveckling
Under 1600- och 1700-talen dömdes inte mindre än 1 500 personer, nästan alla män, till döden. Omkring 600 av dem avrättades för att ha haft sex med djur, den sista år 1778.