Annons

skogsforskning

I november ska Ove Nilsson ta emot årets Marcus Wallenbergpris ur kungens hand. Priset består av en stor ära och 2 miljoner kronor.
På grund av den korta växtperioden var det inte så lätt att få tag i varierad och vitaminrik föda i nordliga områden förr i tiden.
Så kallade smarta kameror utför en del av bildanalysen direkt i kameran och skickar bearbetad information vidare.
Det är i nationalparken Redwood vid norra Kaliforniens kust som de högsta träden på vår jord växer. Det allra högsta trädet, döpt till Hyperion, sträcker sig 115,2 meter upp i luften.
Partiklar i atmosfären reflekterar bort solljus och bygger upp molntäcket så att temperaturen faller. Det betyder att människans utsläpp av sot och andra partiklar påverkar jordens klimat.
Skogsägare i södra Sverige är just nu i färd med att sätta nya plantor i marken där stormen Gudrun gick fram. Många satsar på gran, som växter snabbt och brukar ge mest pengar.