Annons

skogsforskning

Det är i nationalparken Redwood vid norra Kaliforniens kust som de högsta träden på vår jord växer. Det allra högsta trädet, döpt till Hyperion, sträcker sig 115,2 meter upp i luften.
Partiklar i atmosfären reflekterar bort solljus och bygger upp molntäcket så att temperaturen faller. Det betyder att människans utsläpp av sot och andra partiklar påverkar jordens klimat.
Skogsägare i södra Sverige är just nu i färd med att sätta nya plantor i marken där stormen Gudrun gick fram. Många satsar på gran, som växter snabbt och brukar ge mest pengar.
Det visar en sammanställning gjord av Gunnar Isacsson, skogsentomolog vid Skogsstyrelsen i Kristianstad.
Växter står för mellan 10 och 30 procent av utsläppen av växthusgasen metan i atmosfären, enligt en rapport i tidskriften Nature.
Förra året körde svenska lastbilar över två miljoner mil, vilket motsvarar 500 varv runt jorden.