Annons

skogsforskning

Partiklar i atmosfären reflekterar bort solljus och bygger upp molntäcket så att temperaturen faller. Det betyder att människans utsläpp av sot och andra partiklar påverkar jordens klimat.
Skogsägare i södra Sverige är just nu i färd med att sätta nya plantor i marken där stormen Gudrun gick fram. Många satsar på gran, som växter snabbt och brukar ge mest pengar.
Växter står för mellan 10 och 30 procent av utsläppen av växthusgasen metan i atmosfären, enligt en rapport i tidskriften Nature.
Det visar en sammanställning gjord av Gunnar Isacsson, skogsentomolog vid Skogsstyrelsen i Kristianstad.
Förra året körde svenska lastbilar över två miljoner mil, vilket motsvarar 500 varv runt jorden.
Enligt den lokala legenden härskar onda skogsandar i "djävulens trädgårdar" - skogspartier som består av nästan enbart en trädart, Duroia hirsuta.