Annons

skogsforskning

Tanken med projektet är detsamma som med all självkörande teknik – att utveckla maskiner som är mer effektiva och har högre precision än vi människor, i detta fall inom skogs- och jordbruk. På vägen dit väntar många forskningsstudier, där maskinen som nu står färdig ska användas för att underlätta processen. Maskinen tog sex år att bygga och är den första i sitt slag. – Målet är att ta fram teknik som andra aktörer kan kommersialisera. Därför har vi byggt maskinen för att lätt kunna byta komponenter, testa olika sensorer och olika sätt att ta sig fram i terrängen, säger Magnus Karlberg ,...
Det är riktigt att det har diskuterats att ökande koldioxidhalter skulle kunna leda till ökade insektsskador på skog, men det handlar främst om barr- och bladätande insekter – och till dem hör inte granbarkborren. Det är i stället en annan faktor som ligger bakom de stora skador av granbarkborre som vi nu ser i Sverige: den exceptionellt varma och torra sommaren 2018. Normalt sett har granar ett välutvecklat försvar mot barkborrar, dels i form av kåda, som mekaniskt hindrar bark borrarna från att borra sig in genom barken, dels genom att öka koncentrationerna av terpener som är giftiga för...
Trä är i regel ett klimatsmart val. Men när träet kommer från dikad bördig torvmark är det ofta värre än olja. Frågan om att rensa eller täppa igen diken splittrar skogssverige. Forskning & Framsteg följde klimatrapporternas siffror bakåt – och hamnade vid ett gammalt hästsläp.
De ökande temperaturerna som följer med klimatförändringarna förväntas snabba på nedbrytningen av organiskt material i jorden. En farhåga är att det kommer öka läckaget av koldioxid från marken till atmosfären. Men den ökande nedbrytningen leder också till att mer kväve frigörs i jorden. Kväve är ofta en bristvara i våra barrskogar, så mer kväve betyder en snabbare tillväxt hos träden och därmed ett ökat upptag av koldioxid från atmosfären. I teorin skulle alltså ökande koldioxidupptag i skogarna kunna kompensera för ökande koldioxidutsläpp från jorden. Men en ny svensk studie grusar den...
Ett internationellt forskarteam har mätt tillväxten hos 670 000 träd från 403 trädarter. Analyserna visar att hos 87 procent av arterna så ökar tillväxthastigheten med stigande ålder och storlek. Ett träd med en stamdiameter på 100 centimeter har en genomsnittlig viktökning på 100 kilo per år. Hos ett träd med en stam på 50 centimeter är viktökningen endast en tredjedel av detta. Resultaten överraskar, eftersom man har antagit att tillväxthastigheten avtar med stigande ålder. Antagandet har dock grundats på undersökningar av hela skogar, inte på mätningar av enskilda träd, menar forskarna,...
Arvsmassan i varje cell hos en gran – det så kallade genomet – består av cirka 20 miljarder dna-bokstäver. Det är hela sju gånger mer än hos en människa. Granens genom är det största som någonsin blivit kartlagt i detalj. Bakom bedriften står en internationell forskargrupp ledd från Umeå och Stockholm. – Det här kommer att ge bättre verktyg åt växtförädlare, säger Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet. Ekonomiskt är granen Sveriges viktigaste växt. Varje år planteras omkring 230 miljoner plantor i landets skogar. Grundvetenskapligt är projektet –...