Annons

smärta

Bröstsmärtor och smärta som strålar ut i vänsterarmen utgör de klassiska symtomen på hjärtinfarkt och kärlkramp. Nu visar forskare från Sverige och Uruguay att detta inte är hela sanningen. På tre sjukhus i Montevideo undersökte man på akuten 186 patienter med hjärtinfarkt eller kärlkramp. Bland dessa upplevde nästan 40 procent smärtor i käkar, käkled och öra, tänder eller svalg. Och 6 procent av de undersökta patienterna hade ingen smärta alls i bröstet eller vänsterarmen, utan bara på de ovannämnda platserna. Av patienterna där just hjärtinfarkt orsakade sådan smärta var 90 procent kvinnor...
I dag finns en bild av hur kvinnor, framför allt äldre och välutbildade, vill undvika födslosmärta och själva bestämma när förlossningen ska ske.
För många tandvårdsrädda personer började rädslan i samband med smärtsamma behandlingar under barnaåren.
En miljon svenskar lider av migrän, och ett anfall varar i genomsnitt i 19 timmar.
Fråga: Jag kokade hummer i helgen. Det tog mer än en minut innan de stackars kräken slutade sprattla. Hur mycket led de? Svar: I vår djurskyddslagstiftning utgår vi från att åtminstone ryggradsdjur kan känna smärta, ångest, panik, rädsla, vrede, glädje och tillgivenhet. Vi utgår då från likhetsprincipen, att djur med likartat nervsystem bör ha samma principiella subjektiva upplevelser, så länge inget annat bevisats. Invändningen att man inte kan veta något om en kos inre liv kan bemötas med påpekandet att vi - av rent kunskapsteoretiska skäl - inte vet något om någon annan varelses inre liv...