Annons

språk

Brigitte Mral, professor i retorik vid Örebro universitet, har forskat om kvinnors språk i den offentliga debatten. 1. Vad karaktäriserar kvinnors språk?
På skärmen framför dig flyter serier av bokstäver förbi: VXXRV, VSXRV, VSXVR. Plötsligt, vid sekvensen VXRRV, händer något.
Uttalsvariationerna eller den så kallade prosodin hos icke-brittiska talare av engelska kan, som konstateras i artikeln, ibland vara så olika att man får svårt att förstå varandra.
Den så kallade indusskriften väntar fortfarande på att bli dechiffrerad. Den användes troligen för något okänt förindoeuropeiskt språk i induskulturen, som blomstrade cirka 2500–1700 f.Kr.
För första gången har en robot genomfört egen forskning, från att ställa upp hypoteser till att genomföra och utvärdera experiment. Det är ett automatiskt laboratorium, kallat Adam, som har hittat vilka gener som ligger bakom tolv av de enzymer som finns i jästsvamp. – Under många år har de som letat efter generna misslyckats, säger Ross King vid Aberystwyth University, Storbritannien, som ledde robotutvecklingen. Det som gjort enzymerna svåra att spåra är dels att vissa kodas av flera gener, dels att vissa enzymer ingår i flera kemiska processer i svampen. – Det gör att förändringar i...