Annons

SSF

Vi människor ser lika olika ut på insidan som på utsidan. Med ny teknik öppnar sig nu möjligheter att ge en mycket realistisk bild av vårt innandöme.
Ditt telefonnummer är kanske det enda som är sig likt när du ringer om fem år. Telefonen och tekniken för att förmedla din röst till mottagaren kommer troligen att vara helt annorlunda.
"Allvarliga misstag begås om man tror att osäkerheten bevaras till vardagens ting. Man kan till och med sätta upp riktigt absurda exempel. En katt sitter instängd i en stål-behållare . . ."
Diamanter är inte bara vackra. Förutom att de tillhör de allra dyrbaraste ädelstenarna, har de egenskaper som gör dem överlägsna i många tekniska sammanhang.