Annons

SSF

Ditt telefonnummer är kanske det enda som är sig likt när du ringer om fem år. Telefonen och tekniken för att förmedla din röst till mottagaren kommer troligen att vara helt annorlunda.
Till ganska nyligen trodde vetenskapen att kol kan existera i två olika former - grafit och diamant.
"Allvarliga misstag begås om man tror att osäkerheten bevaras till vardagens ting. Man kan till och med sätta upp riktigt absurda exempel. En katt sitter instängd i en stål-behållare . . ."
Diamanter är inte bara vackra. Förutom att de tillhör de allra dyrbaraste ädelstenarna, har de egenskaper som gör dem överlägsna i många tekniska sammanhang.
Många små utvecklingssteg inom träforskningen har lett fram till ett trendbrott: att tillämpa gammal kunskap med ny teknik, säger Martin Wiklund, professor i träteknologi vid Kungl Tekniska Högskolan,