Annons

statsvetenskap

Redan på 1950-talet fick Tunisiens kvinnor rätt att skilja sig utan mannens godkännande, och polygami förbjöds. I arabvärlden var dessa lagar unika. Enligt nya forskningsresultat kan dessa tidiga framsteg för kvinnorna ha varit avgörande för den positiva utvecklingen i Tunisien efter den arabiska våren 2011. Efter det första valet i Tunisien år 2011 började arbetet med en ny konstitution, vilket hotade att bromsa demokratiseringsprocessen. Enligt regeringens islamistiskt inspirerade förslag skulle kvinnan nu ses som ett ”komplement till mannen” – till skillnad från de principer som hade...
Inte bara utbildningsnivå spelar roll för politiska attityder, även utbildningsinriktning har ett tydligt samband med partival och ideologi. Människor som har studerat ekonomi tenderar att vara mer höger, medan humanister är något mer vänster. Överlag tenderar de som har utbildat sig för att arbeta med människor att vara något mer vänsterinriktade, medan ekonomer och tekniker är mer högerinriktade. Det framgår av en analys av data från SOM-undersökningarna från åren 2001–2016, som har genomförts av Erik Vestin, statsvetare vid Göteborgs universitet: – Detta kan hänga ihop med den bild som...
År 2011 firande 25 procent nationaldagen i Sverige. År 2015 har gruppen växt till 31 procent bland personer i åldrarna 16–85 år bosatta i Sverige, enligt siffror från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Det är betydlig färre än de som firar midsommar (84 procent) eller jul (94 procent), men betydligt fler än de som firade Halloween (19 procent) eller deltog i ett första maj-tåg (4 procent). Nationaldagen är dock den snabbast växande högtiden. Nationaldagen firas extra mycket av de som växt upp i ett annat land utanför Europa, men även av personer som placerar sig till höger politiskt...
Att ha tillit till sina medmänniskor är oftast en bra sak. Ett land där medborgarna hyser tillit till varandra är i regel välfungerande. Tilliten underlättar affärsavtal, gör att vi vågar sätta in pengar på banken och äta mat tillagad av främlingar. I ett samhälle utan tillit ligger det närmare till hands att beväpna sig och undvika kontakt med andra människor. I ett nytt forskningsprojekt har statsvetarna Bo Rothstein och Sören Holmberg analyserat data om graden av tillit från över 70 länder. Informationen kommer från globala enkäter som utförts av World values survey . Det visade sig att...
Aksel Sundström , statsvetare vid Göteborgs universitet, är en av forskarna som har utvecklat den globala databasen Women's political empowerment index, 1900–2012, inom projektet Varieties of Democracy . 1 | Vad är detta för index? – Det är ett försök att skatta hur mycket makt och möjligheter kvinnor har fått i ett visst land vid ett visst tillfälle. Det finns förstås andra index sedan tidigare, men de har fått en del kritik. Flera av dem har även utifrån denna kritik förändrat sina frågor och metoder, vilket gjort jämförelser över tid svårgenomförbara. 2 | Varför är ert index bättre? – Vi...
Sverige växer så det knakar. Under hösten 2016 ökade befolkningen med en person var fjärde minut. Statistiken kommer från SCB och innebär över 2 500 nya invånare i veckan. Det är historiskt unika nivåer. Befolkningsökningen är summan av alla invandrade minus utvandrade samt födda minus avlidna. Ökningen just nu beror till 75 procent på invandring. Det tog 13 år för Sverige att växa från nio till tio miljoner. Det kan jämföras med att det tog 35 år att växa från åtta till nio miljoner. Det har dock inte byggts i motsvarande utsträckning. Därför ser vi nu allt fler tecken på bostadsbrist och...