Annons

Stockholms universitet

1 900 gener som kan vara inblandade i uppkomsten av cancer presenteras nu av bioinformatiker vid Stockholms universitet.
Värmen och kylan har kommit och gått. Människorna klarade sig ibland, ibland inte.

205

205 procent fler smuggelcigaretter köptes i Sverige år 2008 jämfört med 2007. Av de 7 miljarder cigaretter som röktes 2008 var 6 procent insmugglade. Källa: Sorad, Stockholms universitet
Nu har forskare vid Stockholms universitet analyserat sediment från uppsamlingsbassänger vid båttvättar på Lidingö och i Trosa.
Ännu kan man stöta på uppgiften att Sverige har flest självmord per capita i världen, till exempel i en kolumn i Metro häromåret. Det är en mycket spridd myt.
Uppskattningsvis 8 miljoner ton metan om året frigörs från permafrosten under kusthavet norr om Ryssland.