Annons

strålning

Om du befinner dig på en riktigt mörk plats en klar vinternatt kan du se ett diffust ljusband som en molnstrimma över himlen.
Sedan år 2001 samlar den amerikanska satelliten WMAP mätdata på hur universums bakgrundsstrålning ser ut.
(1) Ja, jag ringer mindre från mobil (2) Ja, jag använder hands-free (sladd) (3) Ja, både alternativ 1 och 2 ovan (4) Nej, debatten har inte fått mig att ändra beteende
Låt mig säga det med en gång: Jag är inte ute efter att besvarafrågan om huruvida mobiltelefoner är farliga för vår hälsa.
Vore det bra för folkhälsan om alla vuxna över en viss ålder ellerkroppsvikt screenades för olika hjärt-kärlsjukdomar och diabetes?Eller skulle det vara värdefullt att i primärvården undersöka om a
Det tunga svarta hålet upptäcktes när astronomer studerade ett tjugotal kvasarer med hjälp av världens största teleskop i Chile och rymdteleskopet Hubble.