Annons

strålning

Om du befinner dig på en riktigt mörk plats en klar vinternatt kan du se ett diffust ljusband som en molnstrimma över himlen.
Sedan år 2001 samlar den amerikanska satelliten WMAP mätdata på hur universums bakgrundsstrålning ser ut.
Vore det bra för folkhälsan om alla vuxna över en viss ålder ellerkroppsvikt screenades för olika hjärt-kärlsjukdomar och diabetes?Eller skulle det vara värdefullt att i primärvården undersöka om a
Låt mig säga det med en gång: Jag är inte ute efter att besvarafrågan om huruvida mobiltelefoner är farliga för vår hälsa.
(1) Ja, jag ringer mindre från mobil (2) Ja, jag använder hands-free (sladd) (3) Ja, både alternativ 1 och 2 ovan (4) Nej, debatten har inte fått mig att ändra beteende
Gammastrålar härstammar från våldsamma utbrott av supernovor, det vill säga massiva stjärnor som avslutar sitt liv med en kraftig explosion.