Annons

strålning

Sedan 1998 har antalet långtidssjukskrivna i Sverige fördubblats. Den sista september 2002 var 289 149 människor hemma från sina arbeten med sjukersättning.
Halvledarlaboratorierna är viktiga för forskning och utbildning inom mikroelektronik och nanoteknologi - ämnesområden som ligger till grund för den moderna informationstekniken.
Mycket av dagens forskning handlar om det lilla formatet. Att minimera verktyg och funktioner kan ge helt nya tillämpningar.
Kvantfysiken firade nyligen hundraårsjubileum. Den är 1900-talets mest framgångsrika teori alla kategorier.