Annons

svampar

Jorden är hemvist för mellan 5 och 100 miljoner olika livsformer. En stor del av dem är okända, och många hinner försvinna innan de har blivit kända.
Utan vitmossa - inga myrar och ingen torv. Våra myrar är till stora delar täckta av levande vitmossa (Sphagnum), medan dött växtmaterial som har ansamlats under årtusenden utgör torvlagret i myren.
Skogsmyror bär inte bara byten och barr till stacken, de bär också kåda. En normal stack har upp till 20 procent kåda i ytskiktet.