Annons

svenska

Det sägs att allt blir mer fragmentiserat och snuttifierat och mindre speglar helhet och sammanhang. Det är därför inte så konstigt att också texter bryts ner i allt mindre partier.
Om någon säger: Kom du sæll! Hvad er títt? Inte förstår en svensk denna hälsning, trots att den kommer från en nordbo.