Annons

Sveriges lantbruksuniversitet

På åtskilliga ställen i Sverige finns månghundraårig, vild­växande hum­le. Vi har rest runt och samlat in humleplantor från platser där vi kunnat belägga odling på 1600-talet eller tidigare.
På grund av den korta växtperioden var det inte så lätt att få tag i varierad och vitaminrik föda i nordliga områden förr i tiden.
Sjögull kom till Sverige från sydligare breddgrader i slutet av 1800-talet.
Forskare har hittat en gen hos vetets vilda släktingar som bidrar till att flytta proteiner, järn och zink från växtens gröna delar till de mogna kornen.
Det ekologiska lantbruket är särskilt viktigt för ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv, ingen övergödning samt giftfri miljö.