Annons

teologi

Madeleine Sultán Sjöqvist, religionssociolog vid Uppsala universitet, har skrivit en doktorsavhandling om svenska kvinnor som konverterat till islam.
Framför allt flickor besöker webbplatsen för att studera Bibelns syn på könen. Samtidigt ger internet möjlighet till ett alltmer individualiserat sätt att förhålla sig till religionen.
I Sverige är nära 80 procent av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan, trots att det sedan 1951 har varit frivilligt att tillhöra kyrkan.
Vetenskapliga texter är ofta översållade av metaforer, analogier och liknelser. I vetenskapshistorien har dessa ofta avfärdats som ointressanta dekorationer.
Som vi vet blev det inte så. Den överraskande vändpunkten kom med iranska revolutionen år 1979.
Under efterkrigstiden, fram till och med 1970-talet, antog de flesta människor i västvärlden att religionen aldrig mer skulle spela någon större roll i världshändelserna