Annons

teologi

Det visar en studie som publiceras i tidskriften American Heart Journal.
Framför allt flickor besöker webbplatsen för att studera Bibelns syn på könen. Samtidigt ger internet möjlighet till ett alltmer individualiserat sätt att förhålla sig till religionen.
Vetenskapliga texter är ofta översållade av metaforer, analogier och liknelser. I vetenskapshistorien har dessa ofta avfärdats som ointressanta dekorationer.
I Sverige är nära 80 procent av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan, trots att det sedan 1951 har varit frivilligt att tillhöra kyrkan.
- Det kan ha att göra med den religiösa ortodoxin vid denna tid, säger Monica Weikert vid Göteborgs universitet som har undersökt kyrkofferseden i Sverige.
Under efterkrigstiden, fram till och med 1970-talet, antog de flesta människor i västvärlden att religionen aldrig mer skulle spela någon större roll i världshändelserna