Annons

u-länder

Verkningslösa vacciner, p-piller av vetemjöl och ögondroppar i form av kranvatten - sådana mediciner står för en stor del av omsättningen i tredje världen.
Minst tio miljoner människor i tredje världen kommer att få sina inkomster sänkta och hamna under fattigdomsstrecket - tio kronor om dagen - till följd av den ekonomiska utvecklingen i världen efter t
Anders Lyngfelt hävdar att en av möjligheterna att lagra koldioxid är att förvara den i flytande form i havet på stort djup, där den "stannar kvar i tusentals år".
På 30 år har antalet länder som uppfyller FNs kriterier på fattigdom fördubblats. Ett land på denna lista är inte ett u-land, utan ligger på nivån därunder. Förteckningen upprättas av FNs kommitté för utvecklingsplanering (CDP), och den upptar just nu 48 stater. För att vara ett minst utvecklat land krävs att bruttonationalprodukten per invånare och år är mindre än 10 000 kronor, att ekonomin är särskilt känslig (t ex genom att vara beroende av några enstaka råvaror), att medborgarnas tillgång till hälsovård, näring och utbildning ligger under en viss miniminivå och att befolkningen...