Annons

universitet

År 2006 ökade antalet disciplinåtgärder återigen - jämfört med 2001 har antalet avstängda studenter ökat med långt mer än 300 procent, totalt nära 400 studenter stängdes av.
Det var i januari 1928 som socialdemokraternas ledare Per Albin Hansson använde detta begrepp i riksdagen för att beskriva det samhälle som partiet eftersträvade.
Den sysselsatte någon promille av befolkningen och det mesta försiggick i avskildhet.
Svar: Latinet var kyrkans språk och därför gångbart över hela det kristna Europa, nästan som engelskan i dag.
Arbetslivserfarenheter från tiden före högskolestudierna höjer inte lönen på samma sätt som erfarenheter efter avslutade studier.
Givet att folk förr i tiden levde i fredstid och åtminstone hade mat för dagen var de knappast mindre tillfreds med livet än dagens människor.