Annons

universitet

Det var i januari 1928 som socialdemokraternas ledare Per Albin Hansson använde detta begrepp i riksdagen för att beskriva det samhälle som partiet eftersträvade.
År 2006 ökade antalet disciplinåtgärder återigen - jämfört med 2001 har antalet avstängda studenter ökat med långt mer än 300 procent, totalt nära 400 studenter stängdes av.
Den sysselsatte någon promille av befolkningen och det mesta försiggick i avskildhet.
Arbetslivserfarenheter från tiden före högskolestudierna höjer inte lönen på samma sätt som erfarenheter efter avslutade studier.
Svar: Latinet var kyrkans språk och därför gångbart över hela det kristna Europa, nästan som engelskan i dag.
I september öppnade en utställning om Tycho Brahe på Nationalmuseet i Köpenhamn.