Annons

Uppsala universitet

Enligt den internationella studien Timss låg svenska elever under genomsnittet i matematik i både årskurs 4 och 8 år 2007.
Napoleon, Markis de Sade och Ludvig XV:s älskarinna Madame de Pompadour hör till dem som sägs ha använt tryfflar för att stegra sexdriften.
Endast 25 procent av arbetstiden på kontor går till verklig förädling av det som verksamheten är avsedd för, det vill säga att utveckla och leverera produkter och tjänster.
Under den övervägande delen av sin tid på jorden har vår art levt i små grupper och livnärt sig genom att samla vegetabilier, genom att jaga smärre och större villebråd samt troligen också genom att s
Att hamna i i det som i dagligt tal kallas koma och vara avskuren från omvärlden utan att kunna kommunicera är för många en mardröm. Nu växer dock kunskapen om olika nivåer av medvetslöshet.
Föräldraledighet är dåligt för både framtida karriär och lön, har forskningen visat tidigare (däremot innebär föräldraskapet i sig ett karriärlyft för pappan).