Annons

utbildning

För att kunna konkurrera internationellt blir det allt viktigare för en ekonomisk region att vara baserad på kunskap - till skillnad från exempelvis billig arbetskraft eller god tillgång på lokala
Vi ser med ögonen, hör med öronen och känner med händerna. Genom våra sinnen skaffar vi oss information om omvärlden.
LARS: Bra självkänsla är viktigare i dag än det har varit tidigare, och det har att göra med två processer.
Redan i barndomen stod det klart för henne att hon skulle bli författare.
Nationalekonomerna Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth vid Handelshögskolan i Kalmar har sökt över 3 000 arbeten.
Under sommaren har en svensk träningsmaskin testats på rymdstationen ISS. Tyngdlösheten gör att muskler och skelett försvagas - och att traditionell styrketräning med vikter är meningslös.