Annons

vaccin

I samband med svininfluensan (H1N1) år 2009 erbjöds alla svenskar vaccinet Pandemrix. Särskilt uppmuntrades personer i riskgrupper att vaccinera sig, bland annat gravida. Pandemrix blev kontroversiellt då det visade sig öka risken att utveckla narkolepsi hos personer upp till 20 års ålder. Från andra håll uttrycktes en oro över att vaccinet kunde öka risken för gravida att få barn med autism, men den oron har svenska forskare nu kunnat slå hål på . Studerade drygt 70 000 barn Den nya studien innefattar barn till drygt 30 000 ovaccinerade och 40 000 vaccinerade mammor, som fick Pandemrix under...
Flera av ett barns viktigaste vaccinationer ska ges under det första levnadsåret, enligt Världshälsoorganisationen, WHO . Bland dessa ingår vaccin mot bland annat difteri, kikhosta, polio och mässling, varav det sistnämnda beräknats ha räddat livet på 23,2 miljoner barn sedan 2000. Coronapandemin har fått dessa vaccinationer att halka efter i stora delar av världen. Det konstaterar WHO i ett antal rapporter om globala vaccinationstrender under första halvan av 2020. Störningarna riskerar att spä på de redan ökande utbrotten av bland annat mässling, som bara under 2018 dödade 140 000 personer...
I dagsläget finns varken förebyggande vaccin eller effektiv läkemedelsbehandling vid covid-19. Det betyder att läkarkåren har fått prova befintliga läkemedel, under tiden som nya tas fram. En som noggrant följer utvecklingen är Fredrik Månsson , som är överläkare i infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och virusforskare vid Lunds universitet. 1) Vad är klorokin och hydroxiklorokin och hur fungerar de? – Båda är små molekyler, och medan klorokin framförallt används mot malaria, används det snarlika hydroxiklorokinet mot autoimmuna sjukdomar som SLE och reumatoid artrit. I...
Jakten på ett vaccin mot coronaviruset är i full gång. Optimistiska prognoser talar om ett godkänt vaccin inom ett år. Men tekniken som används är helt oprövad. – Det blir första gången den används i stor skala, säger Matti Sällberg, som leder utvecklingen av ett svenskt vaccin.
Vårt vanliga, årliga influensavirus förändras litet grand hela tiden. Förändringen kallas antigendrift, och det är därför man anpassar influensavaccinet varje år.
Under hösten har larmen om fågelinfluensa duggat tätt. Risken finns att viruset H5N1 muterar så att det börjar spridas effektivt bland folk i hela världen.