Annons

Världshälsoorganisationen

Alkohol ligger bakom 4 procent av världens alla hälsoproblem, visar nya studier. Därför har Världshälsoorganisationen, WHO, länge förespråkat en restriktiv alkoholpolitik.
Varje år dödas nära 400 000 och miljontals skadas. Det är fler pojkar och män än flickor och kvinnor som dör.
Hösten 2005 blev en ung man utredd vid Yrkesmedicinska enheten, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Kvinnlig omskärelse innebär att kvinnans yttre könsdelar stympas. Man beräknar att mer än 100 miljoner flickor och kvinnor i världen är drabbade.