Annons

Världshälsoorganisationen

I staden Vapi i västra Indien är halten av kvicksilver i dricksvattnet upp till 96 gånger högre än gränsvärdet från Världshälsoorganisationen.
Medicinprofessorn Nils Rosén von Rosenstein (1706-73) var en märklig man.
Varje år dödas nära 400 000 och miljontals skadas. Det är fler pojkar och män än flickor och kvinnor som dör.
Alkohol ligger bakom 4 procent av världens alla hälsoproblem, visar nya studier. Därför har Världshälsoorganisationen, WHO, länge förespråkat en restriktiv alkoholpolitik.
Hösten 2005 blev en ung man utredd vid Yrkesmedicinska enheten, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.