Annons

Världshälsoorganisationen

I staden Vapi i västra Indien är halten av kvicksilver i dricksvattnet upp till 96 gånger högre än gränsvärdet från Världshälsoorganisationen.
Medicinprofessorn Nils Rosén von Rosenstein (1706-73) var en märklig man.
Alkohol ligger bakom 4 procent av världens alla hälsoproblem, visar nya studier. Därför har Världshälsoorganisationen, WHO, länge förespråkat en restriktiv alkoholpolitik.
Varje år dödas nära 400 000 och miljontals skadas. Det är fler pojkar och män än flickor och kvinnor som dör.
Hösten 2005 blev en ung man utredd vid Yrkesmedicinska enheten, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.