Annons

Världshälsoorganisationen

Varje år dödas nära 400 000 och miljontals skadas. Det är fler pojkar och män än flickor och kvinnor som dör.
Alkohol ligger bakom 4 procent av världens alla hälsoproblem, visar nya studier. Därför har Världshälsoorganisationen, WHO, länge förespråkat en restriktiv alkoholpolitik.
Hösten 2005 blev en ung man utredd vid Yrkesmedicinska enheten, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Kvinnlig omskärelse innebär att kvinnans yttre könsdelar stympas. Man beräknar att mer än 100 miljoner flickor och kvinnor i världen är drabbade.