Annons

Världshälsoorganisationen

Vore det bra för folkhälsan om alla vuxna över en viss ålder ellerkroppsvikt screenades för olika hjärt-kärlsjukdomar och diabetes?Eller skulle det vara värdefullt att i primärvården undersöka om a
Den farligaste platsen för en kvinna är ofta det egna hemmet.
Vårt vanliga, årliga influensavirus förändras litet grand hela tiden. Förändringen kallas antigendrift, och det är därför man anpassar influensavaccinet varje år.