Annons

växter

Life ascending av Nick Lane, University College London, är en välskriven bok som borde läsas av alla biologistuderande och deras professorer.
Vi vaknar tvärt till genomträngande sirenlika tjut. Det är indrin, den största nu levande lemuren, som har startat sin högljudda morgonkonsert.
De senaste tio åren, sedan Kambodja och Laos blev politiskt mer stabila och öppnades för forskare, har över tusen nya arter av växter och djur upptäckts i Mekongområdet.
Sett i stora drag är Sverige en grusbank som i geologisk nutid lyfts ur havet och skakat av sig inlandsisen.
Vad är en kultur? I brist på annat att utgå från likställer vi arkeologer oftast begreppet med materiell kultur.
Erik Leonard Ekman är okänd men värd ett bättre öde. Han levde 1883–1931 och var ett slags sentida Linnélärjunge.