Annons

växthusgaser

- Först trodde vi att det hade blivit något fel på mätinstrumenten, säger Torben R. Christensen, professor i naturgeografi och ekosystemanalys vid Lunds universitet.
Fabriker som tillverkar kvävegödsel släpper ut stora mängder lustgas, en mer än 300 gånger starkare växthusgas än koldioxid.
Den frivilliga kompensationen för växthusgaser tar fart.