Annons

virus

Redan år 1982 rapporterades de första fallen av döda fåglar runt Östersjön. Fåglarna får svårt att hålla vingarna längs kroppen. De tappar flygförmågan, går vingligt, slutar äta och dör.
Åderförkalkning är huvudorsaken till död i västvärlden och i ökande grad i utvecklingsländerna. Det beror på att åderförkalkning ligger bakom hjärt-kärlsjukdom i form av stroke och hjärtinfarkt, men även hjärtsvikt och så kallad fönstertittarsjuka. Hos både män och kvinnor är detta den dominerande dödsorsaken, och drygt 45 procent av svenskarna dör av dessa sjukdomar. Det finns i dag olika teorier om vad som ligger bakom åderförkalkning, varav de mest troliga är kolesterol och, enligt min bedömning, framför allt inflammationer i kärlen. Vilda djur får sällan åderförkalkning, medan djur i...
Ingen vet hur, var eller när liv uppstod. Allt vi vet är att levande mikrober fanns på jorden redan för 3,5 miljarder år sedan.
Årets Nobelpris i medicin eller fysiologi belönar två olika forskningsinsatser där den gemensamma nämnaren är att pristagarna har identifierat sjukdomsframkallande virus.
Inspelningen från zebrafink nummer 396 är ett rytmiskt kvitter. Hans tre månader gamla elev kämpar för att upprepa trudelutten. Men det vill sig inte.
Med hjälp av så kallad kryoelektronmikroskopi har forskare lyckats ta bilder av ett virushölje med en upplösning på bara 0,45 nanometer.