Annons

VR

För 25 år sedan ansågs glutenintolerans, eller celiaki, vara en huvudsakligen genetiskt orsakad sjukdom.
Den brittiske 1700-talsekonomen Adam Smith beskrev hur egoistiskt beteende kan leda till allmänt välstånd.
Eta Carinae är en av Vintergatans största stjärnor. Den sänder ut lika mycket ljus på 6 sekunder som vår sol strålar på ett helt år.
Vad är det som leder till demokratisk utveckling? Vid 2000-talets början betraktades knappt hälften av världens länder som demokratiska.