Annons

WHO

Alkohol ligger bakom 4 procent av världens alla hälsoproblem, visar nya studier. Därför har Världshälsoorganisationen, WHO, länge förespråkat en restriktiv alkoholpolitik.
Varje år dödas nära 400 000 och miljontals skadas. Det är fler pojkar och män än flickor och kvinnor som dör.
Hösten 2005 blev en ung man utredd vid Yrkesmedicinska enheten, Karolinska universitetssjukhuset i Solna.
Statussyndromet handlar om just detta, hur vår sociala position påverkar hälsan och livslängden.
Kvinnlig omskärelse innebär att kvinnans yttre könsdelar stympas. Man beräknar att mer än 100 miljoner flickor och kvinnor i världen är drabbade.
Vore det bra för folkhälsan om alla vuxna över en viss ålder ellerkroppsvikt screenades för olika hjärt-kärlsjukdomar och diabetes?Eller skulle det vara värdefullt att i primärvården undersöka om a