Det levande språket

Publicerad

Språkliberalen Lars Melin vill med sin nya bok befria oss från vissa språkbojor och ge förklaringar till varför man säger på ett visst sätt och till vilka problem som kan uppstå. Hans ambition har varit att skriva för alla språkintresserade, oavsett förkunskaper.

Tilltalet är också enkelt, men det är en fördel om man inte helt saknar förkunskaper. Förklaringarna illustreras med många bra och roliga exempel på typiska språkliga tvistefrågor. Det märks att Lars Melin vet att han har något viktigt att förmedla. Han påpekar att språket är någonting oundvikligen föränderligt. Med detta inte sagt att vi måste acceptera eller ens tycka om alla nyheter i språket, bara att vi ska inse att språket är en spegling av samhället och tiden. Melins paroll är att allt språk kan vara bra i någon situation. Trots detta söker vi ändå i vissa sammanhang efter ”rätt” språk. Vi vill inte göra bort oss eller vara avvikande, för ofta döms man just efter språk man använder.

Boken är litet ostrukturerad och ett register borde ha funnits där man kan slå upp t ex vad det är för skillnad i användningen av ”tack vare” och ”på grund av”. Men den ger svar på frågor som många säkert har ställt sig och dessutom är den befriande fri från fördomar.

Vett och etikett i språket

Melin, Lars
Norstedts

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor