Forskning 2000…

Publicerad

…heter en parlamentarisk utredning som nyligen lade fram sina förslag. Ett av dem är att pengar förs från sektorsforskningen, dvs den som syftar till att vara samhällsnyttig, till grundforskningen. De särskilda myndigheter som stöder tillämpad forskning föreslås därför upphöra, medan de forskningsråd som hittills stött grundforskning stöps om att innefatta även tillämpad forskning. Utredningen ser sektorsforskningsorganen som otillräckliga ombud för forskningens avnämare med för stort avstånd till dessa. Avnämarna – företag, myndigheter, organisationer – bör i stället beställa och betala sin egen forskning, anser utredningen.

En annan huvudtanke är att forskarna själva ska styra de konkreta forskningsinriktningarna. Å andra sidan stärks politikernas inflytande över de strategiska forskningsstiftelserna, vilket har uppfattats som att dessas resurser inlemmas i statsbudgeten på alla sätt utom rent formellt. Kan inte pengarna komma till politikerna, bör politikerna komma till pengarna, skriver Forskning 2000 i en obetalbar formulering.

Ett tredje förslag är att gynna teknisk forskning på samhällsvetenskapernas bekostnad.

Den som, liksom jag, sysslat med forskningsfrågor sedan 1960-talet blir inte förvånad över något av dessa förslag – och inte heller när deras motsats föreslås om tio år. Been there, done that, som det engelska uttrycket lyder. En hel del gott kan säkert komma ut av omorganiseringen, men den sker inte utan kännbara negativa effekter och möjligen med en överskattning av de yttre formernas betydelse för de faktiska resultaten.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor