Risken för cancer ökar inte

Ändå blir allt fler cancersjuka.

Publicerad

Trots att risken att drabbas av cancer inte längre ökar insjuknar allt fler i cancer. Det låter motsägelsefullt men är det inte. Ökningen av antalet cancerfall beror på att vi blir allt äldre.

Merparten av all cancer, två fall av tre, drabbar människor som är äldre än 65 år. Var tredje svensk kommer någon gång under sitt liv att få cancer. Under 1996 var det 42 839 svenskar som fick cancer, ungefär lika många kvinnor som män. Prostatacancer hos män och bröstcancer hos kvinnor är vanligast.

Vart femte dödsfall i Sverige beror på cancer. Men dödligheten i cancer har minskat. Främst tack vare tidig upptäckt och bättre behandlingsmetoder.

Källa: Cancerfonden

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor