Antu, Kueyen, Melipal och Yepun

Europeiska teleskop i Chile får namn på språket mapuche.

Det första av fyra teleskop på berget Paranal i Chile är nu tillgängligt för världens astronomer. Nummer två är nästan färdigbyggt. När samtliga fyra är klara kommer de att kunna kopplas ihop till världens största spegelteleskop.

Öppningsceremonin för det första teleskopet ägde rum en eftermiddag i mars. Chiles president var närvarande bland de 300 inbjudna gästerna. För att få plats med så många fick teleskopet ställas i horisontalläge.

Och vad blev det för namn? De klingar på ett språk som är okänt för de flesta – mapuche. Språket talas av Chiles ursprungsbefolkning, vars huvudsakliga spillror numera bor söder om Santiago. Så kommer teleskopen att heta Antu (solen), Kueyen (månen), Melipal (Södra korset) och Yepun (Sirius). På ESOs webbplats kan man höra namnens rätta uttal.

Källa: ESO (Europeiska sydobservatoriet)

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor