Yes, I speak English

Publicerad

Ish FROY-er mish in bear-LEAN sue zine. Vad säger dessa underliga ord? Jo, att även om man har världens viktigaste arbete så räcker det om man kan engelska.

Denna trevliga bok ger sig i mindre grad ut för att förbättra läsarens kunskaper i engelska, utan snarare dem om engelska. Vi får lära oss att engelska i dag är något långtifrån entydigt. Andras erövring av engelska har nämligen lett till att engelsmännen inte längre är de som styr utvecklingen av språket. Över 400 miljoner människor har engelska som förstaspråk, och totalt har kanske en miljard människor goda kunskaper i engelska. Men bara 5 procent av dem bor i Storbritannien.

För övrigt var det nära att England blev skandinaviskspråkigt, berättar Jan Svartvik, nyligen avgången professor i engelska i Lund.

I slutet av 800-talet var halva landet i vikingahänder, och hade inte den engelske kungen Alfred drivit fram ett enhetligt engelskt skriftspråk så hade vi kanske kunnat använda svenska i samtal med inte bara drottning Elisabeth utan också Bill Clinton.

Vad var det då för konstig mening i början? Jo, den framfördes av president John F Kennedy i hans berömda tal vid Berlinmuren i början av 1960-talet. De flesta av åhörarna tyckte sig dock höra följande: Ich freue mich in Berlin zu sein.

Engelska – öspråk, världsspråk, trendspråk

Svartvik, Jan
Norstedts

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor