Gammalt skepp på många vis

Träden fälldes samma år som skeppet byggdes. Men ingen vet hur länge båten sedan var i bruk.

Den säkraste åldersbestämningen av ett skepp kan man få genom att mäta årsringarna. Träd växer olika mycket varje år, årsringarna blir olika breda och berättar därför exakt vilket år de kom till. Klimatet är också olika på olika platser och kan därför användas för att ganska säkert bestämma var trädet växte.

Dessa dateringar är särskilt tillförlitliga för byggåret eftersom vi vet att vikingaskeppen bara byggdes i färskt trä. Plankorna var varken lagrade eller importerade. På så vis har man t ex kunnat datera det stolta kungaskeppet Hedeby 1 till 982 och räkna ut att det lika ståtliga Skuldelev 2 byggdes av virke fällt på Irland år 1041, trots att det hittades i Danmark norr om Roskilde.

Det finns dock fällor på vägen. Det gäller att hitta plankor där även de sista årsringarna, alltså de närmast barken, syns. Om dessa har huggits bort tycks trädet äldre än det verkligen var. Lika viktigt är det att undersöka plankor som användes när skeppet byggdes och alltså inte har kommit till senare vid eventuella reparationer. En del skepp byggdes med material från äldre vrak och sådana prover ger också fel dateringar. Det havsgående lastskeppet Skuldelev 1 visade sig vara byggt i Sognfjorden, reparerat först en gång i Oslofjorden och ytterligare en gång på svenska västkusten och sist även i Danmark.

Genom att undersöka träet kan man ofta se hur skeppet slutade sina dagar. Hedeby 1 stacks i brand, troligen i ett försök att försvara staden Hedeby. Skuldelev 2 sänktes, antagligen också för att skydda Roskilde från ett anfall omkring 1060-1080.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor