Yllesegel lika bra som konstfiber

Vikingatidens segel vävdes av ull, vilket i förstone kan tyckas vara ett förskräckligt dåligt val.

Ylleväven borde ha släppt igenom vinden, töjt sig när det blåste och blivit ohanterligt tung när det regnade.

Det var också vad forskarna länge trodde. De spekulerade i att vikingarna använt linnesegel och segel med läderförstärkningar. Det finns antydningar om sådant på gotländska bildstenar.

Numera tror de flesta dock att vikingarna faktiskt seglade med enbart ull i seglet och att det gick förvånansvärt bra. Det som talar för det är de experimentsegel som tillverkats i Norge och Danmark.

För tio år sedan fann man också ett 100 kvadratmeter stort yllesegel i Nordnorge. Det visade sig vara från 1400-talet och med dess hjälp har Ami Lightfoot, antropolog och biolog, lyckats rekonstruera hela arbetsgången från får till segel. Nu konstruerar man av norsk utvald ull, ett segel som kommer att kunna konkurrera väl med till och med moderna segel av konstfiber.

Av nordnorska allmogebåtar som byggs och seglas än i dag framgår det hur de vikingatida riggarna antagligen var konstruerade. Just på de ställen där dessa moderna båtar har sina skotpunkter och revtampar fästade finns det förslitningar i trät på de gamla 1000-åriga vraken.

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor