Kretslopp…

Publicerad

…och ett hållbart samhälle är två begrepp med högsta honnörsstatus. Ingen kan ju rimligen vara emot att vår planet är långsiktigt beboelig.

Däremot är det inte så ofta som de båda termerna sätts samman till begreppet ”hållbara kretslopp”. Men att det verkligen är nödvändigt visar en av artiklarna i detta nummer. Den berättar att somliga av dagens kretslopp inte alls är hållbara utan kan innebära oväntade och allvarliga medicinska problem. Återvinning och återbruk är sålunda – som det brukar heta i vetenskapliga sammanhang – nödvändiga men inte tillräckliga villkor för ett hållbart samhälle. För att inte medborgarnas villighet att låta sig engageras i praktiska kretsloppsgärningar (typ sopsortering) ska svikta, är det viktigt att de kretslopp som upprättas i samhället har hög trovärdighet. Därför är det angeläget med både forskning om problemen och regelverk som efterlevs.

6 361 röster

avgavs i Forskning & Framstegs omröstning om 1900-talets största upptäckter. Ett varmt tack till alla F&F-läsare som tog sig tid att rösta! Det blev ett mycket intressant utfall, skildrat på annan plats i tidningen, där läsarna har prioriterat upptäckter som inneburit antingen praktisk nytta, vanligen medicinsk, eller en ny syn på den fysiska värld som vi lever i.

Varför viktvakt?

Numrets sista artikel, om viktväktande vinterfåglar, berättar om beteenden som överraskar men har sin naturliga förklaring. Fåglar undviker att äta all den mat de skulle kunna, trots att mer fett hjälper mot nattens köld. Och de högst rankade fåglarna i en flock, de som får äta först när man hittat mat, äter mindre än de lägre rankade. Fundera gärna på hur det kan komma sig innan ni läser artikeln!

Väl mötta år 2000!

Forskning & Framsteg återkommer närmast med nr 1/00. Vi lovar att presentera åtskilliga spännande överraskningar under året. Välkommen att vara med oss!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor