www.fof.se

Publicerad

Du är på www.fof.se, Forskning & Framstegs webbplats. Dess huvudsyfte är att ge ett plusvärde åt er som läser papperstidningen, men också att vara en ingång för dem som inte upptäckt den tryckta produkten.

Här finns t ex vårt artikelregister, som i ett slag ökar värdet på dina gamla nummer av Forskning & Framsteg. Hur ofta händer det inte att en F&F-abonnent vill plocka fram en viss artikel men inte hittar den bland alla nummer och årgångar! Med registret är detta lätt avklarat – man skriver in ett sökord och får snabbt en lista över de artiklar som behandlar ämnet ifråga, dessutom försedda med en rad nyckelord som ger en ytterligare bild av vad artiklarna handlar om. Artikelregistret, som sträcker sig tillbaka till 1990 och nu omfattar 13 000 olika nyckelord, är den mest besökta sidan på vår webbplats.

Den näst mest populära avdelningen är länkarna. Vi samlar här för varje nummer ett antal utvalda hänvisningar till andra webbplatser där man kan få veta mer om de ämnen som tidskriftens artiklar behandlar.

Självklart presenteras innehållet i det aktuella numret av tidskriften, och oftast finns någon av artiklarna i sin helhet på nätet. Även äldre nummer (sedan 1997) är tillgängliga på detta sätt. Inte minst uppskattad är vår avdelning Hjärnbruk som testar läsarnas problemlösningsförmåga. En förlängning av Hjärnbruk är vår Julkalender i december varje år, som bara finns på webben.

Här på webbplatsen går det också att beställa abonnemang, stjärnparaplyer och t-tröjor, liksom att anmäla adressändring. Dessutom presenteras Forskning & Framstegs redaktion liksom stiftelsen som ger ut tidskriften.

Tjugo tusen besökare i månaden hittar redan till www.fof.se.

Välkommen du också!

Publicerad

Teknik

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor