Läsarkontakt…

Publicerad

…är något som Forskning & Framstegs redaktion verkligen eftersträvar. Vi är mycket intresserade av läsarnas synpunkter, frågor och engagemang i olika ämnen. Det hjälper oss att göra en bättre tidning.

Det är inte alltid så lätt att hålla personlig kontakt när upplagan ligger på 45 000 exemplar och varje nummer läses av runt 200 000 personer. Vi hinner dock oftast svara på de läsarbrev som kommer, och om de har ett mer allmänt intresse och återknyter till något som vi nyligen publicerat, tar vi gärna in synpunkterna i vår avdelning Återkoppling. Dit är alla mycket välkomna att sända kommentarer.

En annan avdelning dit vi gärna tar emot bidrag är Fråga F&F. Vi har en bank av redan inkomna läsarfrågor som vi plockar ur, men nya infallsvinklar är alltid välkomna. Av brev och telefonsamtal vet vi att vår frågeavdelning är mycket uppskattad därför att den tar upp spörsmål som man normalt inte hittar svar på ens i den bästa uppslagsbok.

Förra året bad vi läsarna ge synpunkter på vad som var 1900-talets största vetenskapliga upptäckter (F&F 6/99 och 8/99). I årets Läsarenkät, som finns i detta nummer, blickar vi i stället framåt. Genom att ta avstamp i en framtidsenkät som gjordes redan år 1970 i F&F, ber vi er läsare bedöma när tio olika händelser kommer att inträffa, och om de är önskvärda eller inte. Vi ser med spänning fram emot resultatet!

Ytterligare en nyhet är vårt Kunskapstips. Det finns bara här på vår webbplats. Där kan man kolla hur noga man har läst det senaste årets utgivning av tidskriften. Varje gång ett nytt nummer ges ut, kommer ett nytt Kunskapstips med tolv 1X2-frågor att finnas på nätet. Bland dem som har alla rätt – liksom bland deltagarna i framtidsenkäten – utlottas trevliga priser.

Välkomna att vara med!

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor