Första datorn var svensk

Jørgen Kieding i Brodalen har reagerat på att artiklarna inte nämner de mekaniska maskiner som tillverkades av Georg och Edvard Scheutz:
Publicerad

Förvånande nog omnämns inte världens första ”dator”, vilken till råga på allt var svensk! I motsats till Babbage, vilken inte framställde någon fungerande maskin, tillverkade far och son Scheutz i Stockholm redan i slutet av 1700-talet åtminstone fyra maskiner vilka inte bara räknade ut, utan även tryckte nautiska tabeller. Om renoveringen av en av dessa återupptäckta maskiner står att läsa i Tekniska museets årsbok 1980.

I motsats till vad flertalet datorhistorieskribenter påstår, vill jag alltså bestämt hävda att världens första dator var svensk. Att världens första programmerbara maskin var fransk, vet man genom Jacquards hålkortsstyrda vävmaskin, men den hade till uppgift att medelst hålförsedda pappskivor automatiskt åstadkomma förutbestämda mönster i textilier samt öka produktionshastigheten.  

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor