Trask var inget överskottsbygge

Ytterligare brev med synpunkter på historieskrivningen av Sveriges första datorer har inkommit. Dessa rader från den tekniske chefen vid Matematikmaskinnämnden får avsluta diskussionen för denna gång.
Publicerad

Göran Kjellbergs konstaterande i F&F 7/00 att Trask byggdes av Datakonsult AB är i princip riktigt, men den planerades av Matematikmaskinnämndens arbetsgrupp (MNA). Den utrustning som Datakonsult övertog vid nämndens avveckling var inte en hög överskottsmateriel från ett havererat Superbeskprojekt utan en halvfärdig Trask byggd av Zoltan Horwath enligt anvisningar från MNA.

Superbesk var Erik Stemmes och hans medarbetares arbetsnamn för en större och snabbare maskin, som man ville bygga som efterföljare till Besk. För oss som övertog jobbet att hålla skutan flytande när Erik Stemme lämnade Matematikmaskinnämnden blev namnet aldrig mer än en abstraktion. Några förhoppningar att få resurser för att bygga en ny stor dator hade vi aldrig. Att försöka följa den snabba utvecklingen genom att successivt bygga nya, större och snabbare datamaskiner föreföll orealistiskt.

Vi fann det vara mera lämpligt att planera en ersättning för den snabbt åldrande Besk i form av en maskin som kunde överta Besks program och arbetsuppgifter, men som var snabbare och mera driftsäker och som successivt kunde byggas ut och kompletteras med nya möjligheter. Dess egenskaper tekniskt och programmässigt borde också lätt kunna ändras mellan körningarna.

Det första steget i realiseringen av Trask, som jag valde att kalla den nya maskinen, togs genom att Horwath engagerades som konsult från Datakonsult AB och fick i uppdrag att konstruera ferritkärnminnen för att ersätta trumminnena i Besk. Medan de nya minnena byggdes, gjorde vi vid MNA upp planer för den första versionen av Trask. Ett flertal nydanande konstruktionslösningar valdes för Trask, och jag föreställde mig att den skulle kunna bli ett användbart verktyg särskilt för forskarstuderande i datamaskinsteknik och att MNA med tiden skulle kunna utvecklas till en forskningsinstitution för sådan verksamhet. Så blev nu inte fallet. Nämnden avvecklades, och den halvfärdiga Trask överläts till Datakonsult AB, som byggde den färdig i egen regi och för Atomforskningsinstitutets räkning.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor