Billigare köra lastbil på tåg

Om lastbilen körs i en järnvägsvagn kostar det samhället en tiondel jämfört med transport med enbart lastbil.
Publicerad

Inom EU beräknas ökningen av lastbilstransporter bli 6-8 procent årligen. I Sverige står transporter över 150 kilometer för knappt hälften av hela transportbehovet av gods. Det är också den del som är intressant för kombinationstransporter (tåg + lastbil). Beräkningar visar att den samhällsekonomiska kostnaden för transport med lastbil på väg i Sverige är 128 kronor per mil och för transport av lastbil på tåg 12 kronor per mil.

Sedan januari 1999 finns en enkel prototyp för transport av lastbilar på tåg. Energimyndigheten bidrar nu med 5 miljoner kronor för att vidareutveckla prototypvagnen.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor