Lasern fryser vågorna

Pulsad TV-holografi ser vågor som är för snabba för ögat.
Publicerad

En laser som skickar ut extremt korta ljuspulser fryser händelsen, likt en blixt, fast mycket snabbare. Det frysta ögonblicket registreras av en digitalkamera och bearbetas sedan i en dator. Tekniken, som har utarbetats av Per Gren vid Luleå tekniska universitet, kan se händelser på ytan i material vilka inte tidigare har kunnat registreras.

När man kastar en sten i vattnet bildas vågor på ytan. Samma typ av vågor uppstår i alla material, men om materialet är hårt så kommer de att gå betydligt snabbare än på vattnet. I själva verket så snabbt att de inte bara undgår ögat, utan också är svåra att mäta på annat sätt.

Med Per Grens metod kan man nu se hur en våg utbreder sig i en plåt med överljudsfart, några miljondels sekunder efter det att man har gett den en stöt. Vågorna ger i sin tur upphov till ljud i den omgivande luften. Med den nya metoden kan man även fotografera dessa ljudvågor, och det är också möjligt att få en tredimensionell bild av ljudets framfart.

Mätsystemet kan användas vid produktkontroll. På samma sätt som man kan knäppa i ett kristallglas för att höra om det är helt kan man med den här tekniken undersöka om det finns försvagningar som inte syns med blotta ögat.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor