Genförändrade barn bryter etisk gräns

Kritik möter forskarna bakom en ny befruktningsmetod som lett fram till de första genmodifierade barnen.
Publicerad

För första gången publicerar amerikanska forskare uppgifter om att genförändrade barn är födda. Det är femton barn som fått främmande arvsmassa i sina celler genom en ny befruktningsteknik. Vanlig konstgjord befruktning hade misslyckats, de befruktade äggen utvecklades aldrig. Vid nästa befruktningsförsök tillfördes cellinnehåll, cytoplasma, från andra kvinnors ägg.

Därmed har man blandat gener från två kvinnor i ett och samma ägg. Extragenerna följer med i överföringen, eftersom de finns i cellens kraftverk utanför den ”riktiga” arvsmassan i cellkärnan. Barnen har alltså arvsmassa från en främmande kvinna, förutom från mamma och pappa.

– Risken för barnen är nog försvinnande liten, kommenterar Claes Wahlestedt som är professor vid Centrum för genomforskning vid Karolinska institutet i Solna. Endast ett fåtal, mycket sällsynta, ärftliga sjukdomar är kända till följd av skador i dessa gener.

– Det allvarliga är att forskarna nu har passerat den gräns som hittills har varit tabu vid ingrepp i arvsmassan; genförändringarna kommer att gå i arv, säger Claes Wahlestedt.

Fortplantningsforskarna får också kritik i det amerikanska forskarsamhällets tidskrift Science. I en ledare understryks att det i princip råder förbud (de facto ban) mot att genmanipulera arvsmassan så att förändringarna ärvs. Varje ingrepp i arvsmassan ska också prövas av en rådgivande kommitté. Nya tekniker som av misstag kan komma att förändra arvsmassan hos avkomman borde räknas dit, enligt nya rekommendationer hösten 2000. En begränsning är att de etiska riktlinjerna är bindande endast för forskare som får statliga forskningsanslag.

Kryphål finns, som provrörsbefruktarna nu visat. Och försöken fortsätter.

Publicerad

Medicin & hälsa

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor