Svält bland vilda bin och humlor

Byxbin, gökbin och pälsbin hör till de vilda bi- och humlearter som får allt svårare att klara sig i den svenska naturen.
Publicerad

I Sverige finns ett åttiotal vilda arter av bin och humlor, men många av dem har minskat oroväckande i antal. Sexton arter befaras redan ha försvunnit.

Bin och humlor matar sina larver med pollen, och många arter är specialiserade på bara en eller ett fåtal blommor. Men i det moderna jordbrukslandskapet råder blomsterbrist. Åkrarna besprutas så att ogräsen dör, ängsmark beskogas, åkerholmar och diken tas bort. Blommorna minskar också på grund av alltför tidig slåtter av hövallar och ett mycket hårt tryck på betesmarkerna i vissa områden.

Forskare vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet har nu gemensamt börjat dryfta om det går att rädda utrotningshotade humlor och bin.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor