Fördubbling av fattiga länder

En fjärdedel av jordens länder betecknas nu av Förenta nationerna som "minst utvecklade".
Publicerad

På 30 år har antalet länder som uppfyller FNs kriterier på fattigdom fördubblats. Ett land på denna lista är inte ett u-land, utan ligger på nivån därunder. Förteckningen upprättas av FNs kommitté för utvecklingsplanering (CDP), och den upptar just nu 48 stater.

För att vara ett minst utvecklat land krävs att bruttonationalprodukten per invånare och år är mindre än 10 000 kronor, att ekonomin är särskilt känslig (t ex genom att vara beroende av några enstaka råvaror), att medborgarnas tillgång till hälsovård, näring och utbildning ligger under en viss miniminivå och att befolkningen understiger 75 miljoner personer.

Av de 48 länderna på listan ligger hela 33 i Afrika. Nio är asiatiska, fem finns i Stilla havs-området och ett i Karibien. Dessutom uppfyller ytterligare två afrikanska länder kriterierna, Kongo-Brazzaville och Ghana, men de vägrar att bli nedklassade från u-land till minst utvecklat land. Dessutom väntas ytterligare något eller några afrikanska länder hamna på listan nästa år.

Vid sidan av dessa 50 länder finns det flera som uppfyller vissa men inte samtliga fattigdomsvillkor. Dit hör t ex Kina, Vietnam, Nicaragua och Sri Lanka.

Häpnadsväckande nog är det bara ett enda land som någonsin lyckats ta sig bort från fattigdomslistan och bli uppklassat till att vara u-land, och det är Botswana.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor