Ånga mot blåbärsris

Blåbärsris minskar tillväxten hos unga trädplantor.
Publicerad

Blåbärsgranskogen är en av Sveriges vanligaste skogstyper. Blåbärsriset hjälper granskogen att växa. Det beror troligen på det skydd riset ger mot stora temperatursvängningar.

Men blåbär är inte enbart positivt för granar och andra träd. Det framgår av Anders Jäderlunds doktorsavhandling vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Blåbär producerar kemiska föreningar, huvudsakligen s k fenoler, som hämmar att fröna gror och att plantorna etablerar sig. Och om trädplantorna ändå börjar ta sig, konkurrerar de med blåbärsriset om näringen, varför tillväxten hålls tillbaka.

För att minska konkurrensen från blåbärsriset och hjälpa trädplantorna har Anders Jäderlund och hans kolleger prövat att före trädplantorna sätts ut använda ånga som ett alternativ till mekanisk markberedning. Blåbärsriset dödas effektivt av ånga och återväxten är långsam, men blåbären slås inte ut för gott. Det visar sig att tallplantor som uppkommit efter plantering i ångade fläckar växer betydligt bättre än plantor som växer tillsammans med oångat blåbärsris.

Publicerad

Miljö & klimat

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor