Flyttade djur förändras

Strategin att flytta utrotningshotade kan skapa nya problem.
Publicerad

Hotade djur flyttas ibland långa sträckor till andra platser med liknande klimat för att skyddas. Nu visar forskning att en sådan flyttning kan bli startskottet för en snabb evolution – och att arten så småningom förändras så mycket att den ger upphov till en eller flera nya arter.

Stöd för denna tanke kommer från just slutförda studier av en marin snäcka som lever utanför Kaliforniens långa kust. Under senaste istiden drevs snäckan söderut och överlevde bara i de allra sydligaste delarna av sitt utbredningsområde. Efter istiden, för ungefär 12 000 år sedan, återkoloniserade den gamla trakter, hundra mil och mer norrut. Det dröjde dock inte länge förrän snäckornas skal började anta helt nya former, med all sannolikhet påverkade av den nya miljön.

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor