Kaos i hjärnan

Ny upptäckt tyder på kaosliknande känslighet hos nervceller i hjärnan.
Text Jens Ergon
Publicerad

Australiska forskare berättar i septembernumret av tidskriften Chaos om de första tecknen som tyder på att hjärnans nervceller utnyttjar kaosfenomen. Hjärnforskare har under flera år spekulerat om i vad mån hjärnan utnyttjar kaos för att snabbt och flexibelt kunna särskilja mellan likartade stimuli i form av ljud, dofter osv.

Problemet har varit att de kaotiska elektriska signaler i hjärnan som möjligen skulle kunna avläsas med EEG eller andra mätmetoder ofta döljs av ett till synes slumpmässigt brus. De australiska forskarnas ”upptäckt” bygger i stället på sofistikerade datormodeller av nervceller, där den elektriska aktiviteten hos nervcellerna vid variationer i stimuli tycks följa ett kaosliknande mönster.

Text Jens Ergon
Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor