Lågt kolesterol inte enbart bra

Kolesterolhalterna hos äldre män väcker nya hälsofrågor.
Publicerad

Tvärt emot vad man tidigare trott är låga kolesterolhalter inte självklart bra i alla åldrar. En ny studie av äldre män visar att låga kolesterolhalter tvärtom ökar dödligheten. De nu publicerade resultaten är en delstudie i det s k Honolulu Heart Program. Sedan år 1965 har forskare följt hälsotillståndet hos drygt 8 000 japanskamerikanska män, födda under åren 1900-19.

I studien har ingått män i åldrarna 71 till 93 år, en grupp som vanligen räknas som för gamla för att delta i läkemedelsstudier. Männens kolesterolhalter jämfördes med dem som uppmättes tjugo år tidigare. Störst risk för hjärt-kärlsjukdom löpte de män som hade låga värden vid båda tillfällena.

Forskarna kan inte förklara sina resultat. Men de väcker frågan om det är rimligt att kraftigt sänka kolesterolhalterna hos äldre. MS

Publicerad

Upptäck F&F:s arkiv!

Se alla utgåvor